وی در بخش سلاح‎‌های نرم / دو سلاحه دی تانگ دائو مدال طلا و در بخش دی تانگ چوان نیز مدال نقره را از آن خود کرد.

 

 

 
 
  •